REGULAMIN REKRUTACJI DO „Niepublicznego Żłobka ANIMATOR”

Szanowni Rodzice rusza nabór do niepublicznego żłobka "ANIMATOR"

Rekrutacja dla grupy 30 dzieci jest żłobek przy ul. Mewy 34 w Gliwicach - czerwiec 2022

Rekrutacja dla grupy 34 dzieci jest żłobek przy ul. Paderewskiego 30-32 w Gliwicach - czerwiec 2022

KROKI DO ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA PRZY UL. MEWY 34

1. Przeczytaj Regulamin Żłobka

2. Pobierz i wypełnij - Formularz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do żłobka.

3. Złóż wniosek w siedzibie Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży na ul. Barlickiego 3 w Gliwicach. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie Stowarzyszenia (1 piętro). Nie przyjmujemy wniosków drogą elektoniczną. Dla wniosków nadanych pocztą -liczy się data wpływu do sekretariatu nie później niż 30.06.2022 r.

4. W dniu 1.07.2022 r. i po nim, zajrzyj na stronę Żłobka i sprawdź czy zakwalifikowałeś się.

5. Jeżeli zakwalifikowałeś się to w ciągu 10 dni będziesz musiał donieść:

 • 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka- kopia.
 • 2. zaświadczenie/oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim i powrocie do pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu/umowa o pracę); lub zaświadczenie z PUP potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu osobą nieaktywną zawodowo (nie zarejestrowaną w Urzędzie pracy), która chce powrócić na rynek pracy; lub oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo (urlop wychowawczy) będącą poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem, która chce powrócić na rynek pracy; lub oświadczenie o zagrożeniu zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.
 • Regulamin

  REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

  Wyprawka

  Wyprawka do zlobka

  Karta zgłoszenia

  Karta zgłoszenia czerwiec 2022