Nazwa żłobka: Niepubliczny Żłobek Animator w Gliwicach

Adres żłobka:

- Żłobek Animator ul. Mewy 34, 44-100 Gliwice
telefon: 603 926 213
adres mailowy: animatorm.zlobek@gmail.com
facebook: Żłobek Animator-Mewy

- Żłobek Animator 44-100 Gliwice ,ul. Paderewskiego 30- 32
telefon: 534 477 030
adres mailowy: animatorp.zlobek@gmail.com
facebook: Żłobek Animator-Paderewskiego