Niepubliczny żłobek ANIMATOR


Dla nas najważniejsze jest Dziecko

Żłobek ANIMATOR świadczy usługi związane z opieką nad dziećmi od 6 miesiąca życia do lat 3 (w uzasadnionych przypadkach do lat 4), w ramach 10 – godzinnej opieki, zapewniając szczęśliwą i rodzinną atmosferę. W zakresie opieki nad dziećmi, oprócz zapewnienia warunków zbliżonych do domowych, nasz żłobek gwarantuje opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i rozwój psychomotoryczny każdego dziecka.

ANIMATOR proponuje bogaty program dydaktyczny urozmaicony zajęciami dodatkowymi, które rozbudzają wyobraźnię twórczą, zdolność do spontanicznej ekspresji i otwartości.

W ramach programu zajęć oferujemy naukę języka angielskiego, zajęcia ruchowe, plastyczne, zabawy logopedyczne i fundamentalne, trening samodzielności, które zaspokajają potrzeby rozwojowe Maluchów.

Nasze priorytety

Stawiać na wszechstronny rozwój dzieci, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców.

Zaangażowanie

100%

Zaufanie

100%

Poczucie bezpieczeństwa

100%

Dobre wzorce osobowe

100%