Administracja żłobków:

Dominika Polewska
adres mailowy: zlobki.animator@gmail.com
telefon: 534 477 030 lub 603 926 213

Adresy żłobków:

Żłobek Animator ul. Mewy 34, 44-100 Gliwice
telefon: 603 926 213
adres mailowy: animatorm.zlobek@gmail.com
facebook: Żłobek Animator-Mewy

Żłobek Animator ul. Paderewskiego 30-32, 44-100 Gliwice
telefon: 534 477 030
adres mailowy: animatorp.zlobek@gmail.com
facebook: Żłobek Animator-Paderewskiego


Organem prowadzącym żłobek "Animator" jest Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży z Prezesem Grażyną Grzesik.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.