STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Utworzono miejsca opieki żłobkowej w ramach projektu pt. „Niepubliczny żłobek ANIMATOR – szansa powrotu rodziców do pracy” o numerze RPSL.08.01.03-24-079E/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 128 rodziców/opiekunów z terenu Gliwic, poprzez utworzenie 64 nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w okresie 01.03.2019 – 31.08.2021 r. Efektem zrealizowanych działań jest osiągnięcie wskaźników takich jak: - liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat - liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat; - liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły pracę lub jej poszukują po opuszczeniu programu. Wartość projektu: 2 284 424,29 zł. Wnioskowanie dofinansowanie: 2 010 293,37 zł. Wkład UE: 1 941 760,64 zł.

Regulamin żłobka

plik z regulaminem do popbrania

Galeria

Zdjęcia z naszego żłobka

Praca

Aktualne oferty pracy

Główne założenia

 • Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi
 • Wspieranie rodziców w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez zabawę
 • Zapewnienie warunków najbardziej zbliżonych do domowych
 • Odpowiednio dobrana i przygotowana kadra
 • Priorytety

  Priorytetem naszej działalności jest stworzenie naszym wychowankom klimatu bezpieczeństwa i wspólnego zaufania w grupie. Ponieważ każde dziecko jest inne i każde z osobna ma swój wewnętrzny program rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, dlatego będziemy wykorzystywać różne metody w pracy, po to, by każde dziecko mogło bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Gdyż jeśli predyspozycje i uzdolnienia dziecka nie zostaną w porę dostrzeżone, mogą zaniknąć bezpowrotnie.

  Dlatego będziemy stawiać na wszechstronny rozwój dzieci, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. Zapewniając dzieciom przede wszystkim:

  • poczucie bezpieczeństwa • poczucie własnej wartości • pomoc w dążeniu do samodzielności • dobre wzorce osobowe.

  Wiadomości

  Żłobek ANIMATOR

  To miejsce szczególne dla rodziców wyczulonych na wszechstronny rozwój dziecka. Metody wykorzystywane w naszym żłobku mają na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dziecka, osłuchanie się z językiem oraz kształtowanie sprawności receptywnych. Proponowane zajęcia artystyczne mają na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, muzycznych, teatralnych. Dzieci codziennie odkrywają coś nowego, codziennie doświadczają rzeczy nieznanych.

  Dla dzieci

  W naszej placówce dzieci mają do dyspozycji przestronne i przyjazne wnętrza zaprojektowane z myślą o nich. Zajęcia dodatkowe prowadzone są zarówno w salach, jak i na świeżym powietrzu. Łazienka dostosowana jest do potrzeb małych dzieci - umywalki i miska klozetowa umocowane są na odpowiedniej wysokości. Wydzielona część sypialniana to miejsce przeznaczone do relaksu i odpoczynku.

  Metody pracy

  System pracy według alternatywnych metod wychowawczych umożliwia rozwój każdego dziecka z osobna, oparty na indywidualnych możliwościach i predyspozycjach. Potrzeba różnych metod, ponieważ każde dziecko jest inne, a by mogło bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony, trzeba dać dziecku taką możliwość.

  Projekt "Niepubliczny żłobek ANIMATOR - szansa powrotu rodziców do pracy"

  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

  Informacja

  Wszelkich informacji udziela sekretariat Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach.
  tel. 784 993 217